Project Description

Newsletter ili Email bilten je jedan od popularnijih servisa direktnog marketinga na internetu. Ovakav način komunikacije sa klijentom omogućava lični pristup / kontakt i upotrebu viralnih metoda reklamiranja.

Treba biti obazriv sa slanjem velikog broja poruka jer mogu da završe u SPAM folderu, a time nanesu štetu web sajtu i samoj kompaniji. Preporučuje se slanje biltena isključivo osobama i organizacijama koji su prihvatili prijem newsletter-a ili sa pretpostavkom da je tema interesantna i korisna za primaoca.