Project Description

Football Players je agencija iz Srbije, čija je misija već dugi niz godina, da promoviše fudbalere iz Afrike, Azije i Latinske Amerike u Evropi. Uspostavljena je saradnja sa više od 100 klubova u Evropi u prvoj i drugoj ligi. Kada im je potreban novi igrač, mnogi klubovi kontaktiraju Agenciju, radi pomoći u pronalaženju najboljeg rešenja za njihov tim.

Agencija Football Players je dovela u Evropu više od 150 igrača, a neki od njih su napravili velike fudbalske karijere.

Zadatak projekta