Project Description

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji se bavi unapređenjem bezbednosti građana u skladu sa demokratskim principima i poštovanjem ljudskih prava kroz istraživanje, javno zastupanje, razvoj zajednice i obrazovanje.

Sam zadatak projekta izrade novog web sajta je bio veoma zahtevan sa velikim brojem publikacija i istraživanja (oko 10.000).

Zadatak projekta:

  • Izrada dvojezičnog web sajta (Srpski/Engleski) na WordPress platformi
  • Izrada različitih šablona (Templates) za različite tipove dokumenata (Custom types)
  • Programiranje pretrage web sajta po prilagođenim poljima (Custom fields) i tipovima dokumenata (Publikacije, Događaji, Multimedija…)
  • CSS kodiranje dizajna prema gotovom grafičkom rešenju
  • Prilagodljiv prikaz web sajta na različitim uređajima – Responsive design
  • Samostalna administracija i ažuriranje web sajta – Control panel za autore i urednike
  • SEO optimizacija web sajta
  • Pozicioniranje web sajta na Google i ostalim pretraživačima
  • Održavanje Web sajta