O psu i čoveku

Jednom me je jedan moj prijatelj pitao da li reč životinja ima veze sa spojem dve reči: "život tinja". Divna misao, usvojila sam je momentalno i potpuno se uklapa u moj doživljaj životinja. Moj brat, takođe, često kaže da mu je to jedna od omiljenih reči jer savršeno opisuje živo biće, biće koje je živo, [...]