Kako ne biti žrtva manipulacije sobom

Prema Oksfordskom rečniku, manipulisati znači: rukovati ili kontrolisati (alatom, mehanizmom, informacijom itd) na vešt način; kontrolisati ili uticati (na osobu iili situaciju) inteligentno ili beskrupulozno. To jest, manipulisati nekim ili nečim znači učiniti nekoga ili nešto instrumentom svoje namere. Iz definicije je jasno da je jedino sredstvo odbrane znanje – tj. za manipulaciju mašinom potrebno [...]