Majstor i Margareta

Pre neki dan, posle časa u školi, vidim da sam imala propušten poziv iz policije, ali se na taj broj, i posle upornog zvanja, niko nije javio. Brat mi kasnije kaže da su i njega zvali i da je kod inspektora bio famozni majstor koji je uzeo kaparu i nikada više nije došao da namesti [...]