Šta je to Link building?

Link building ili gradnja mreže linkova je proces koji podrazumeva akcije izvan matičnog sajta, odnosno linkovanje ključnih reči i fraza sa drugih sajtova prema odgovarajućim stranicama na našem sajtu i pripada takozvanoj OFF PAGE optimizaciji sajta. Više o SEO optimizaciji možete pročitati na ovom linku.

Link bilding podrazumeva prirodan rast link profila, odnosno izgradnju sopstvene mreže linkova na internetu prirodnim putem na osnovu kvalitetnog sadržaja.

Relevantan Link profil

Jedan od osnovnih faktora koje Google dobro vrednuje je relevantnost spoljnih linkova i sadržaja. Komplikovani algoritam pretraživača pregleda i ocenjuje sadržaj dolaznih linkova i njihovu relevantnost, te pravi rang listu i utiče na poziciju web sajta na stranicama pretrage. Dakle, ukoliko hoćemo da naše ključne reči budu u vrhu pretrage Google-a, link profil našeg sajta za te ključne reči mora biti relevantniji u odnosu na konkurenciju.

Relevantan link profil je potrebno graditi u skladu sa white hat smernicama, uz upotrebu više atributa na osnovu kojih Google algoritam izračunava relevantnost dolaznog linka, od kojih su najvažniji:

  • Page Rank i relevantnost web sajta povratnog linka;
  • Ključna reč ili fraza u anchor tekstu;
  • Kompletan URL u linku (sa http ili www prefiksom);
  • ALT tag i link u slici;
  • Junk anchor tekst (Pročitaj više, Detaljnije ovde…);
  • Pozicija dolaznog linka na web strani (u hederu, futeru, izborniku, tekstu ili komentaru…)

Upotreba i zloupotreba OFF Page optimizacije

Slabo poznavanje optimizacije ili nepravilna upotreba spoljnih resursa, može dovesti do kontra efekta i umanjiti vrednost sajta, a time i poziciju na pretraživačima. To se posebno odnosi na kupovinu linkova i preteranu upotrebu ključnih reči na sajtovima sa spinovanim sadržajem.

Pingvin je Google algoritam koji veoma lako prepoznaje ovu vrstu prevare i oštro je kažnjava skidanjem ocene, a time i pozicijom u pretrazi.