Izrada sajta na WordPress platformi

Wordpress je jedna od najpopularnijih i najviše korišćenih CMS (Content Management System) platformi u svetu, sa više od 60 miliona instalacija. U početnoj fazi Wordpress je bio zamišljen kao platforma za lično izdavaštvo, odnosno lični blog, ali je u međuvremenu postao vodeći CMS za izradu kompleksnih web sajtova, sa atraktivnim dizajnom Wordpress tema. [...]