Da se ne zaboravi, u ova vremena kada nam decu uče da je sila isto što i pravda, a moć isto što i istina:

Budi tako human kao što je bila humana Srbija 1885.

Za vreme rata protiv Bugarske u žestokim okršajima 1884./85. godine svakodnevno je stradalo sve više vojnika. Ali, za razliku od Srbije, koja svoje ranjenike zbrinjava, Bugarska nema organizovan vojni sanitet, a njihovi ranjenici, prepušteni samima sebi, ostajali su na mestu ranjavanja. Zbog toga Evropa prikuplja pomoć i konvoji sa sanitetskim materijalom spremni su da krenu za Bugarsku. Između evropskih konvoja i Bugarske isprečio se front sa srpskom vojskom. Tada se događa nešto što se u istoriji ratovanja ne beleži ni do tada, a ni kasnije: na zahtev lekara austrijskog Crvenog krsta, Vlada Srbije je odobrila vojnoj komandi da za jedan dan prekine rat, otvori liniju fronta i propusti sanitetski transport koji je iz Beča upućen u Sofiju. I ne samo to – Srbija se pridružuje apelu iz Evrope, otvara svoje vojne magacine, dodaje lekove, ćebad, krevete i sve ono što je neophodno za otvaranje jedne bolnice u Bugarskoj. Tako Srbija prilaže svoju pomoć i zalihe neprijateljskoj zemlji sa kojom je u ratnom stanju.

Za ovaj presedan u svetskoj istoriji ratovanja, Međunarodni Crveni krst u Ženevi dodelio je specijalno priznanje Crvenom krstu Srbije, a u holu zgrade Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi stoji tabla na kojoj piše „… Budi tako human kao što je bila humana Srbija 1885. godine…“.