medonosna pčela

/Tag:medonosna pčela

Život pčela

Neverovatna moć prilagođavanja pčela Pčela pripada klasi insekata, opnokrilaca, čiji su se preci pojavili na planeti još pre 200-300 miliona godina, u poznom trijasu (početak mezozoika). Na početku kenozoika (pre 60-70 miliona godina) na planeti su se pojavile prve biljke cvetnice i tako stvorile prostor za nastanak nove vrste socijalnih insekata koje su prestale da hrane svoje [...]

By | 2016-01-12T16:01:31+00:00 10.08.2014|Svet zdravlja|0 Comments